Många av oss idag går omkring med ett felaktigt andningsbeteende. Vi andas snabbt och ytligt och ofta med munnen, pga att vi har gått omkring med stress i våra kroppar allt för länge. Denna typ av andning kan leda till besvär med t.ex Ångest, som i sin tur kan leda till en känsla av att inte få tillräckligt med luft och även kroppssmärtor. Många kan också känna igen sig med att ofta gå omkring med igentäppta Bihålor. De flesta märker tyvärr inte att de har börjat att andas på ett felaktigt sätt, det är kopplat till många typer av Hälsoproblem i dagens samhälle.